Professor/a Correu electrònic
Adolfo Roig Costa  Adolfo
Antonia Librada Avellà Oliver Antonia
Esperanza Costa Gilabert  (Cap de departament) Espe
Eugenia Salort Gilabert Eugenia
   

Criteris i instruments per a l’avaluació