Professor/a Correu electrònic
Adolfo Roig Costa  Adolfo
Anna Pedro Segura Anna
Esperanza Costa Gilabert  (Cap de departament) Esperanza
Eugenia Salort Gilabert Eugenia
Maricarme Ronda Abad Mari Carme

Criteris i instruments per a l’avaluació