Prova d’Accés a la Universitat (PAU)

PAU 2021

Dates de matrícula:

 • Matrícula ordinària: 26 I 27 de maig de 2021
 • Matrícula extraordinària:

Per fer la matrícula cal que l’estudiant aporte:

 • Sol·licitud de matrícula correctament emplenada i signada
 • Fotocòpia DNI en vigor
 • Comprovant del pagament de les taxes

Pagament de les taxes PAU:

Pitja aquí per conéixer les Instruccions

Enllaç per fer el pagament: TAXES PAU

 • Els passos a seguir per pagar les taxes són els següents:
  • Empleneu l’apartat Número de Document amb el número i lletra de l’estudiant (no inseriu espais en blanc ni punts)En l’apartat Tipus seleccioneu Provés d’Accés a la Universitat (apareix per defecte)
  • En l’apartat Subtipus seleccioneu Matrícula PAU 2020-2021 (apareix per defecte)
  • Premeu Continuar i s’obrirà una nova pàgina
  • En l’apartat Tipus de Document, seleccioneu el que corresponga (NIF, NIE o Passaport)
  • Empleneu l’apartat Cognoms i Nom amb les dades de l’estudiant.
  • En l’apartat Observacions cal que indiqueu el centre amb la denominació:
   • IES XXXXXXXXXX (nom del centre)
   • COLEGIO XXXXXX (nom del centre)
  • Marqueu, si us correspon, la casella de Família Nombrosa General.
  • No heu de fer res al camp Número, s’utilitza com a codi d’identificació del rebut emés i s’emplena de forma automàtica.
  • Premeu el botó Continuar i es generarà el rebut.
  • Un cop generat el rebut podeu:
   • Pagar en línia. En aquest cas, com a comprovant se us requerirà que presenteu una impressió de la pantalla que obtindreu en fer el pagament (observeu la imatge inferior)
   • Imprimir-lo i pagar-lo en qualsevol de les entitats col·laboradores (teniu un llistat de les entitats col·laboradores a la part inferior del rebut). En aquest cas, com a comprovant del pagament se us requerirà que presenteu la còpia identificada com a Còpia per a la Universitat.