Professor/a Correu electrònic
Joan Lluis Alemany Pastor (Cap de departament) Joan Lluis
Juan José Martín Martí Juan José

Criteris i instruments per a l’avaluació