Professor/a Correu electrònic
Rosa Bort Ramirez Rosa
Roser Gayà Costa (Cap departament) Roser
Mireia Pellicer Moragues Mireia

Criteris i instruments per a l’avaluació