Professor/a Correu electrònic
Marc Pastor Alemany (Cap de departament) Marc
Alexandre Gil Fornés  Àlex

Criteris i instruments per a l’avaluació