PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC D’IDIOMES

Del 10 de novembre al 11 de desembre de 2020 estarà oberta la matrícula per fer la prova homologada per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic A2 d’anglès i francès.

L’imprès de sol·licitud de matrícula s’haurà de recollir i presentar a la secretaria del centre, o imprimir-lo directament des d’aquesta pàgina.

imprès sol·licitud

Aquesta prova la podran realitzar aquells/es alumnes de l’IES Pedreguer que tinguen complits 16 anys a 31 de desembre de 2021.

Les dates de realització de les proves homologades seran les següents:

  • Anglès el 8 de febrer.
  • Francès el 25 de febrer.