BANC LLIBRES- SOL·LICITNATS PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA PER PRIMERA VEGADA-

Aquelles famílies que actualment no formen part del banc de llibres però que vulguen formar part d’ell el curs 2021-2022, hauran de presentar una sol·licitud al centre on es trobe matriculat l’alumnat en el curs 20-21.

El model de sol·licitud està la pàgina web de conselleria següent (pitjar sobre l’enllaç que hi ha a l’aparat “TRAMITAR SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC”)

SOL·LICITUD

Aquest model s’ha d’emplenar i enviar electrònicament des de l’ordinador. Després s’haurà de descarregar un justificant, signar-lo i presentar-lo al centre on l’alumne està cursant els estudis (curs 22-21)