Professor/a Correu electrònic Hora d’atenció a pares
Adolfo Roig Costa (Cap de departament) Adolfo dijous 8:55
Anna Pedro Segura Anna dimecres 11:15
Esperanza Costa Gilabert Esperanza dilluns 13:15
Eugenia Salort Gilabert Eugenia dimarts 11:15