Per poder tramitar electrònicament la sol·licitud d’admissió es podran fer servir, entre altres, aquestos senzills sistemes de verificació d’identitat que es mostren en el següent pdf, que a més explica tot el tràmit.

Nota: El pdf té 4 pàgines. Ves a la part inferior esquerra del pdf per passar de pàgina.

Tramitació-electrònica-del-procediment-dadmisió

En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir, a més, els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

  • CERTIFICAT DIGITAL EMÈS PER L’AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DE LA GENERALITAT (ACCV).
  • SISTEMA D’IDENTITAT ELECTRÒNICA PER A LES ADMINISTRACIONS CL@VE.
  • eDNI, AMB EL SEU RESPECTIU LECTOR.
  • COMBINACIÓ DEL DNI I IDESP O NÚMERO DE SUPORT, JUNTAMENT AMB L’ACCEPTACIÓ DE COMPROVACIÓ DAVANT DEL MINISTERI DE L’INTERIOR.
  • COMBINACIÓ DEL NIE I IXESP, JUNTAMENT AMB L’ACCEPTACIÓ DE COMPROVACIÓ DAVANT DEL MINISTERI DE L’INTERIOR.
  • NÚMERO DE CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADANIA DE LA UNIÓ EUROPEA, PRECEDIT PER LA LLETRA C, JUNTAMENT AMB L’ACCEPTACIÓ DE COMPROVACIÓ DAVANT DEL MINISTERI DE L’INTERIOR.

Si voleu saber com donar-vos d’alta a qualsevol dels sistemes de verificació d’identitat exigits per a la tramitació en el procés d’admissió, consulteu les pàgines 2, 3 i 4 del següent document publicat per FAMPA-VALÈNCIA.

https://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2020/05/matricula.pdf