PÀGINA OFICIAL PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS

INSCRIPCIÓ

CALENDARI

  • INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig de 2018, els dos inclosos.
  • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 7 de juny de 2018
  • Publicació llistes provisionals d’admesos: 7 de juny de 2018
  • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 13 de juny de 2018
  • PROVES GRAU MITJÀ: 18 de juny de 2018
  • PROVES GRAU SUPERIOR: 15 de juny de 2018
  • Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà: 27 de juny de 2018
  • Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior: 26 de juny de 2018
  • Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior: del 17 de maig al 5 de juliol de 2018, els dos inclosos.
  • Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior: 6 de juliol de 2018