Què és el procés d’admissió?

 • És un procediment previst per salvaguardar i garantir l’exercici real de la llibertat d’elecció de centre.
 • Emplenar la sol·licitud d’admissió no equival a estar matriculat.
 • L’admissió és un procediment previ a la matrícula.
 • Per tant (si eres dels que et toca presentar la sol·licitud) una vegada hages estat admès hauràs de formalitzar la matrícula en les dates i forma que fixe la Conselleria d’Educació.

Qui l’ha de fer?

 • Hauran de realitzar la sol·licitud d’admissió:
  • L’alumnat d’ESO de nou ingrès que no vinga d’escoles adscrites a l’IES Pedreguer.
  • L’alumnat que sol·licita l’admissió a:
   • 1r de Batxillerat de l’IES Pedreguer.
   • 1r i 2n de Batxillerat de nou ingrès a l’IES Pedreguer.
   • 1r Cicles formatius i 1r FPB.
   • 2n de Cicles formatius i 2n FPB de nou ingrès.

Quan s’ha de fer? (Calendari)

El calendari previst per al cus 2020-2021 el teniu al següent enllaç:

Com s’ha de fer?

Procés d’amissió 2020-2021

Sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió

Sol·licitud ( pendent d’activació)