PROCÉS D’ADMISSIÓ

Ja ha eixit publicat el calendari per al procés d’admissió tant d’ESO com de Batxillerat. La novetat fonamental és que el procés es realitza en una fase única i no hi ha un període extraordinari. Els estudiants dels col·legis adscrits com els alumnes del centre no han de fer res fins al moment de la matrícula. Tanmateix, l’alumnat que vulga fer Batxillerat, siga o no del centre, ha d’omplir la instància corresponent, encara que l’alumnat del centre té accés prioritari.
Adjuntem el calendari d’admissió de manera abreviadaCALENDARI ADMISSIÓ ESO_BATX CURS 2016_17

EXHIBICIÓ DE PILOTA

El dia 22 demarç s’ha organizat una partida de pilota en la modalitat d’Escala i Corda per a tot l’alumnat de l’IES PEDREGUER. Aquesta activitat ha tingut lloc en les instal·lacions del Trinquet de Pedreguerpartida pilota

IMG-20160322-WA0001

IMG-20160322-WA0000

OLIMPÍADA DE FILOLOGIA CATALANA

Per segon any consecutiu alumnat de segon de Batxillerat de l’IES PEDREGUER han passat a la fase final de l’Olimpíada de Filologia Catalana, organitzada per la Universitat d’Alacant. En aquest curs, han estat tres alumnes, Marc Miralles, Marta Miralles i Marta Ballester els que han realitzat la prova final. Cal destacar el brillant paper de Marc Miralles que ha quedat en 5a posició i ha rebut una menció honorífica.

EL FONS SOCIAL EUROPEU I LA FP

Els Fons Estructurals Europeu constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. El període de 2014-2020 és el quint període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s’ha situat entre les anomenades regions desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.
Aquests fons funcionen a través de l’acord la Comissió Europea amb l’Estat membre de manera que es financen un o més programes per un període de 7 anys. En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança les següents accions de Formació Professional:
Pel Programa Operatiu Plurirreigional d’Ocupació, Formació i Educació Regional, FSE CV201-2020:
– FPB BÀSICA. Per tant, la Formació Professional Bàsica que ofereix el centre (Informàtica d’Oficina) es troba cofinançat pel Fons Social Europeu
Per a saber més
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es
hhttp://www.empleo.gob.es/uafse/
www.hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos
FSEpos_val
A_CON

EL FONS SOCIAL EUROPEU I ESO

Els Fons Estructurals Europeu constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. El període de 2014-2020 és el quint període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s’ha situat entre les anomenades regions desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.
Aquests fons funcionen a través de l’acord la Comissió Europea amb l’Estat membre de manera que es financen un o més programes per un període de 7 anys. En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança els nous itineraris de tercer i quart d’ESO. En tercer d’ESO les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Acadèmiques i les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Aplicades i en quart, l’itinerari d’Ensenyances Aplicades i l’Itinerari d’Ensenyances Acadèmiques

Per a saber més
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm

A_CON

FSEpos_val

INICI DE CURS

Us recordem que el curs 2015/2016 començarà el proper divendres 11 de setembre. Confiem que aquest curs siga profitós, enriquidor i agradable per a tota la comunitat educativa.

L’horari de presentació per a aquest dia és el següent:

9:30 1r ESO

10:30  2n ESO

11:15 3r ESO

12:00 4t ESO

12:30 BATXILLERAT

12:45 FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA