Procés d’admissió: NOVETATS en la TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

Per poder tramitar la sol·licitud d’admissió electrònicament es permetran altres sistemes de verificació d’identitat més senzills que indiquem al pdf següent, on s’explica, a més, tot el tràmit.

Ntoa: El pdf té 4 pàgines. Ves a la part inferior esquerra del pdf per poder passar de pàgina.

Tramitació-electrònica-del-procediment-dadmisió

Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport i les que no tenen la possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite la plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris.