Procés d’admissió curs 2020-2021

Atès que arran del decret 35/2020 de 13 de març, del Consell, que suposa un canvi en el procés d’admissió per al curs 2020/2021, cal que es tinguen en compte els següents aspectes per poder realitzar la sol·licitud d’admissió quan s’òbriga el termini fer-la:

1. El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

 • CERTIFICAT DIGITAL EMÈS PER L’AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DE LA GENERALITAT (ACCV).
 • SISTEMA D’IDENTITAT ELECTRÒNICA PER A LES ADMINISTRACIONS CL@VE.
 • eDNI, AMB EL SEU RESPECTIU LECTOR.
 • COMBINACIÓ DEL DNI I IDESP O NÚMERO DE SUPORT, JUNTAMENT AMB L’ACCEPTACIÓ DE COMPROVACIÓ DAVANT DEL MINISTERI DE L’INTERIOR.
 • COMBINACIÓ DEL NIE I IXESP, JUNTAMENT AMB L’ACCEPTACIÓ DE COMPROVACIÓ DAVANT DEL MINISTERI DE L’INTERIOR.
 • NÚMERO DE CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADANIA DE LA UNIÓ EUROPEA, PRECEDIT PER LA LLETRA C, JUNTAMENT AMB L’ACCEPTACIÓ DE COMPROVACIÓ DAVANT DEL MINISTERI DE L’INTERIOR.

Aquestes indicacions s’han extret de l’article 5 del DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2818]

Podreu consultar totes les novetats sobre el procés d’admissió pitjant al següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

També cal indicar-vos que:

 • A data 25 d’abril de 2020, encara no s’ha publicat el calendari del procés d’admissió i per tant, encara no es pot realitzar el tràmit. Cal que estigueu atents, consultant a l’enllaç indicat anteriorment.
 • Hauran de realitzar la sol·licitud d’admissió:
  • L’alumnat d’ESO de nou ingrès que no vinga d’escoles adscrites a l’IES Pedreguer.
  • L’alumnat que sol·licita l’admissió a:
   • 1r de Batxillerat de l’IES Pedreguer.
   • 1r i 2n de Batxillerat de nou ingrès a l’IES Pedreguer.
   • 1r Cicles formatius i 1r FPB.
   • 2n de Cicles formatius i 2n FPB de nou ingrès.

LA SECRETARIA DE L’IES PEDREGUER

L’IES Pedreguer fabrica pantalles de protecció per impressió 3D.

L’IES Pedreguer disposa de dues impressores 3D i ha començat a fabricar pantalles de protecció utilitzant aquestes impressores per a distribuir als sanitaris de la Marina Alta. La impressió 3D permet una producció barata, ràpida i necessària en temps de crisis, i per això el coordinador TIC és qui conta amb les impressores actualment per a elaborar la peça de subjecció de les pantalles de protecció utilitzades per fer front a la expansió del Covid-19. 

Es tracta d’una pantalla que protegeix tota la cara i es col·loca sobre una màscara quirúrgica convencional, aconseguint protegeix els ulls i és bloqueja més eficaçment la propagació de gèrmens. 

Els materials necessaris per a la fabricació d’aquestes pantalles són principalment làmines d’acetat per a la pantalla, filament d’impressora 3D per a la peça de subjecció i gomes elàstiques de merceria, tot ell subvencionat pel centre educatiu ja que l’equip directiu des del primer moment a mostrat total predisposició a ajudar i donar suport a aquesta iniciativa, sense ànim de lucre.

Però no treballen a soles sinó units amb el moviment Coronavirus Makers, una xarxa de milers de voluntaris que treballen coordinats via l’aplicació mòbil Telegram per a crear màscares, mascaretes, respiradors, cabines… en un temps record i posar-les a disposició dels centres de salut. 

Les impressores foren adquirides pel centre educatiu com a ferramenta principal del projecte aprenentatge-servei “Vida independent i autonomia personal” que porten a terme el curs 2019-2020 els alumnes de Formació Professional d’aquest institut per a l’elaboració de productes de suport per a persones en situació de dependència. Però actualment, donada la situació d’alarma pel Covid-19 han deixat de fabricar productes de suport per a crear aquest Equip de Protecció Individual (EPI) que escasseja.