Professor/a Correu electrònic Hora d’atenció a pares
Àngela Grimalt Pons (Cap de departament) Àngela dijous 11:15
Alicia Más Mut Alicia