Professor/a Correu electrònic Hora d’atenció a pares
Francisco Javier Martínez Salazar (Cap de departament) Javier divendres 9:50
Antonia Català Roselló Antonia dimarts 11:15
Aquilino Zafra Castro Aquilino dijous 9:50
Aurora Pérez Signes Aurora divendres 11:15
Carles Palomares Pérez Carles dimarts 11:15
Neus Quilis Gomar Neus dilluns 12:10
Víctor Fornés Grimalt Víctor divendres 11:15