Professor/a Correu electrònic Hora d’atenció a pares
Mercedes Ferrer Signes (Cap de departament) Mercedes dimarts 12:10
Joaquín Lambíes Prat Joaquín dimarts 9:50