Equip directiu

Director: Jose Miguel Mut Ronda

Cap d’Estudis: Carles Escrivà Piera

Secretari: Joan Sapena Bolufer

Vicedirectora: Eugènia Salort Gilabert