Professor/a Correu electrònic Hora d’atenció a pares
Sandra Tarín Mota (Cap de departament) Sandra divendres 12:10
Fernando Siscar Cabrera Fernando dimarts 12:10