VISITA A LA SEU DE CREU ROJA A ALACANT

La setmana passada, el nostre alumnat de 2º TAPSD  va viatjar a Alacant per visitar les instal·lacions de la Seu Provincial de la Creu Roja per conèixer els serveis  que ofereix la Creu Roja a les persones en situació de dependència com: “cuidate +” que fomenta les autocures gràcies a un seguiment de la salut per promoure el benestar físic, mental i emocional, campanyes informatives en èpoques de de fred o calor, projecte d’oci i temps lliure, teleassistència, projecte emergències socials i emergències sanitàries…

Ens interessarem principalment pel programa de teleassistència que ofereixen i que permet als usuaris i usuàries continuar vivint a sa casa mantenint la seua independència, impulsant un envelliment actiu i ajudant en la promoció de l’autonomia personal. Yolanda, treballadora de Creu Roja, ens va mostrar i explicar una amplia gama de dispositius de teleassistència com tensiòmetres i bàscules intel·ligents que es connecten al smartphone per tindre un major control i seguiment dels mesuraments i així enviar-li la informació al metge, facultatiu, cuidador/a… i dispositius de seguretat que requereixen les persones usuàries del servei que necessiten reforçar la seua seguretat, bé per motius de riscos al seu domicili (detectors de fum i gas connectats amb el sistema de teleassistència), o bé per una situació fràgil de salut (detectors de mobilitat/passivitat per controlar l’activitat i/o la inactivitat de la persona, pastillers electrònics amb alarma que proporcionen protecció front sobredosi i preveu l’accés a la medicació fora de les hores prescrites, etc). 

Per últim, visitarem la sala des d’on els teleoperadors i les teleoperadores proporcionen atenció telefònica als usuaris i usuàries. Visquérem en primera persona cóm és el dia a dia i els serveis que es desenvolupen: recepció de crides d’emergència, l’emissió de crides de control i seguiment, agenda i recordatoris, campanyes de sensibilització, col·laboració amb els cossos de seguretat, emergències i sanitaris… Poguérem conversar amb ells i elles, escoltar anècdotes, resoldre dubtes… 

Moltíssimes gràcies a Creu Roja per atendre’ns i, sobretot, Yolanda, per la passió amb la que ens has transmès tanta informació!