PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2019/2020

PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2019/2020

ESO I BATXILLERAT

  • Presentació sol·licitud i documentació:  del 21 al 30 de maig
  • Presentació requisit acadèmic: Del 19 de juny al 3 de juliol.
  • Llistes provisionals d’admesos: 11 de juliol
  • Reclamacions davant la direcció del Centre: De l’11 al 15 de juliol
  • Llistes definitives d’admesos: 18 de juliol
  • Formalització matrícula: Del 19 al 26 de juliol