Notes de la segona Avaluació

Us informem que les notes de la segona avaluació es publicaran per la web família el 28 de març.