Eleccións Consell Escolar: sorteig per a la constitució de la Junta Electoral.

La Direcció de l’IES Pedreguer

INFORMA

Que mitjançant la Resolució de 23 de setembre de 2019 de la Direcció General d’Innovació educativa i Ordenació es convoquen eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

És per això que fem públic l’anunci del sorteig per a la constitució de la Junta Electoral.

Aquest sorteig es farà en

ACTE PÚBLIC el dilluns 14 D’OCTUBRE a les 14:10h a la SECRETARIA DE L’IES PEDREGUER.

Pedreguer, a 4 d’octubre de 2019

Signat: JOSE MIGUEL MUT RONDA

Director de l’IES Pedreguer.