Concurs de Microrelats

BASES DELS PREMI DE MICRORELATS DE L’IES PEDREGUER 2019

 1. Es convoquen els premis MICRORELATS DE L’IES PEDREGUER 2019 per a les següents categories:
  1. Alumnat de Secundària 1a categoria (1r i 2n d’ESO)
  2. Alumnat de Secundària 2a categoria (3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de FP Bàsica)
  3. Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius
 2. Hi podrà participar qualsevol estudiant d’aquestes categories.
 3. Cada autor/a podrà presentar, com a màxim, un microrelat original per cadascuna de les llengües impartides al centre: valencià, castellà, anglès o francès.
 4. S’entendrà per microrelat un text que no supere les 120 paraules. Cada microrelat ha de portar un títol, que no s’inclourà en aquest còmput.
 5. La temàtica del microrelat es basarà en una narració lliure sobre el tema de la Igualtat de gènere i/o la Diversitat afectiva i sexual. Així , els relats podrien reflectir:
  1. Els problemes en les relacions de parella.
  2. La igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
  3. Els models de relació entre dones i homes que superen els estereotips tradicionals, basats en les
   relacions de poder i dominació, i que provoquen violència de gènere.
  4. La visibilització de les orientacions sexuals, expressions de gènere, identitat sexual no normatives.e homes i dones, o els models de relació entre dones i homes que superen els estereotips tradicionals,basats en les relacions de poder i dominació.
 6.  Les obres s’entregaran al professorat de les assignatureslingüístiques (valencià, castellà, anglès o francès) en un sobre tancat on s’assenyala el pseudònim.
 7.  A l’interior, junt al text del microrelat, hi figurara altre full amb les dades personals de l’autor/a (pseudònim, nom, cognoms, adreça, data de naixement, curs, nom del professor/a que actuarà de coordinador/a i el telèfon de contacte).
 8. El termini per a lliurar les narracions finalitzarà el dia 22 de febrer de 2019.
 9. El jurat triarà un/a guanyador/a per categoria. Els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:
  • L’originalitat.
  • La fidelitat a la temàtica proposada.
  • La capacitat d’impacte del missatge.
  • La correcció de contingut i d’expressió.
 10. Tots els participants seleccionats prèviament rebran un premi per la seua participació.
 11. En cada categoria hi haurà un/a guanyador/a i un/a finalista, els quals rebran diversos premis:
  • Auriculars amb bluetooth.
  • Llibres de temàtica feminista o que defensen la diversitat.
  • Samarretes
  • USB per a tots els preselecionnats o preseleccionades.
 12. El jurat estarà format per professorat dels departaments de llengües de l’IES Pedreguer i un/a
  representant de l’Ajuntament. El coordinador CIC actuarà com a secretari del jurat.
 13. El jurat es reservarà el dret de declarar desert els premis de qualsevol de les categories.
 14. El jurat no es farà responsable de l’originalitat del text presentat. Els premis es lliuraran en una data pròxima al 8 de març a l’aula SUM de l’IES Pedreguer o altre lloc oferit per l’Ajuntament.
 15. L’organització es compromet a donar la màxima difusió als textos guanyadors.
 16. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.
 17. Calendari:
  • Inici: 14 de gener
  • Termini de lliurament dels textos: 22 de febrer
  • Reunió del jurat : 27 de febrer
  • Lliurament dels premis: 7 de març
  •  Lloc: Aula SUM de l’IES Pedreguer o altre lloc oferit per l’Ajuntament

ORGANITZA:

IES PEDREGUER
COORDINACIÓ DE CONVIVÈNCIA I IGUALTAT – IES PEDREGUER

COL·LABOREN:
DEPARTAMENTS DE VALENCIÀ, CASTELLÀ, ANGLÉS I FRANCÉS – IES PEDREGUER
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL – IES PEDREGUER
REGIDORIA DE JOVENTUT – AJUNTAMENT DE PEDREGUER
COMISSIÓ D’GUALTAT – AJUNTAMENT DE PEDREGUER