NOU CICLE FORMATIU

Aquesta setmana ens han autoritzat a impartir el curs que ve el Cicle de Grau Mitjà d’Atenció a les Persones amb Dependència. Aquest cicle té com a objectiu formar persones que tinguen cura de les persones dependents com ancians, discapacitats. Forma part de la família professionals de Serveis a la ComunitatA_CON

FSEpos_valA_CON

ERASMUS PLUS K1

IES PEDREGUER ha sigut seleccionat per poder dur a terme un projecte Erasmus+ en la seua vessant K1 en l’apartat d’Educació Escolar. El projecte presentat porta per títol “Escucha,Habla y Mejora”.Els objectius fonamentals són el foment de l’expressió oral en les distintes llengües i la millora de l’èxit escolar. La durada del projecte és de 13 mesos i el desenvolupament es realitzarà fonalmentalment al llarg del curs 2016-2017
Anirem informant-vos a través de la web i del blog que en breu crearem per l’esmentat projecte. Ja està la pestanya activada
logosbeneficaireserasmusleftfunded

EXHIBICIÓ DE PILOTA

El dia 22 demarç s’ha organizat una partida de pilota en la modalitat d’Escala i Corda per a tot l’alumnat de l’IES PEDREGUER. Aquesta activitat ha tingut lloc en les instal·lacions del Trinquet de Pedreguerpartida pilota

IMG-20160322-WA0001

IMG-20160322-WA0000

OLIMPÍADA DE FILOLOGIA CATALANA

Per segon any consecutiu alumnat de segon de Batxillerat de l’IES PEDREGUER han passat a la fase final de l’Olimpíada de Filologia Catalana, organitzada per la Universitat d’Alacant. En aquest curs, han estat tres alumnes, Marc Miralles, Marta Miralles i Marta Ballester els que han realitzat la prova final. Cal destacar el brillant paper de Marc Miralles que ha quedat en 5a posició i ha rebut una menció honorífica.

EL FONS SOCIAL EUROPEU I ESO

Els Fons Estructurals Europeu constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. El període de 2014-2020 és el quint període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s’ha situat entre les anomenades regions desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.
Aquests fons funcionen a través de l’acord la Comissió Europea amb l’Estat membre de manera que es financen un o més programes per un període de 7 anys. En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança els nous itineraris de tercer i quart d’ESO. En tercer d’ESO les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Acadèmiques i les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Aplicades i en quart, l’itinerari d’Ensenyances Aplicades i l’Itinerari d’Ensenyances Acadèmiques

Per a saber més
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm

A_CON

FSEpos_val

INICI DE CURS

Us recordem que el curs 2015/2016 començarà el proper divendres 11 de setembre. Confiem que aquest curs siga profitós, enriquidor i agradable per a tota la comunitat educativa.

L’horari de presentació per a aquest dia és el següent:

9:30 1r ESO

10:30  2n ESO

11:15 3r ESO

12:00 4t ESO

12:30 BATXILLERAT

12:45 FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA