ESPAI D’ESTUDI

A partir de dilluns 15 i fins la finalització dels exàmens extraordinaris, la Biblioteca del Centre romandrà oberta de 10:00 a 13:00 per facilitar l’estudi de l’alumnat. Aquesta serà atesa per professorat que us intentarà aclarir dubtes.

LLIURAMENT DE NOTES

Us informen les dates de lliurament de butlletins a l’alumnat:

Convocatòria ordinària

11 DE JUNY A LES 11:00 ESO (EXCEPTUANT 1R D’ESO), BATXILLERAT, PQPI I FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

12 DE JUNY A LES 10:00 1R D’ESO

EL PERÍODE DE RECLAMACIONS I CONSULTES ÉS DE TRES DIES DES DEL MOMENT QUE ES LLIUREN ELS BUTLLETINS

 

Convocatòria extraordinària

3 DE JULIOL A LES 10:00 TOTS ELS CURSOS

EL PERÍODE DE RECLAMACIONS I CONSULTES ÉS DE TRES DIES DES DEL MOMENT QUE ES LLIUREN ELS BUTLLETINS

CONSUMOPOLIS

Pòster de la segona part del grup Nosaltres
Pòster de la segona part del grup Nosaltres
Treball de la segona part del grup la Castanya.
Treball de la segona part del grup la Castanya.

L’alumnat d’Atenció Educativa de Primer ESO C han participat en el concurs organitzat per AECOSAN (Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició) i les Direccions Generals de Consum de les distintes Comunitats Autònomes. Ara es troba en la fase d’exposició de treballs i en la fase de deliberació del Jurat. Esperem que tinguem sort però, allò important ja està fet: el treball en equip i la reflexió sobre consum responsables.

Per saber més, podeu visitar la pàgina www.consumopolis.es

 

BALONS I MÒBILS

Us recordem que està prohibit l’ús del mòbil en el centre si no és amb finalitat no educativa. També volem recordar-vos que el centre posa a la disposició de l’alumnat en els esplais balons de futbet, bàsquet i raquetes i pilotes de tennis de taula per la qual cosa és innecessari portar-ne al centre. Preguem, doncs, que no duguem balons per evitar els incidents que s’estan produint.