Anunci del banc de llibres

El proper curs 2017/2018, el Banc de Llibres només suministrarà de forma gratuïta els llibres a les famílies que així ho han sol·licitat.
Per tant les famílies hauran d’encarregar-se de la compra dels quaderns de treball d’anglés/francés directament.

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Ja ha eixit publicat el calendari per al procés d’admissió tant d’ESO com de Batxillerat. La novetat fonamental és que el procés es realitza en una fase única i no hi ha un període extraordinari. Els estudiants dels col·legis adscrits com els alumnes del centre no han de fer res fins al moment de la matrícula. Tanmateix, l’alumnat que vulga fer Batxillerat, siga o no del centre, ha d’omplir la instància corresponent, encara que l’alumnat del centre té accés prioritari.
Adjuntem el calendari d’admissió de manera abreviadaCALENDARI ADMISSIÓ ESO_BATX CURS 2016_17

EL FONS SOCIAL EUROPEU I LA FP

Els Fons Estructurals Europeu constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. El període de 2014-2020 és el quint període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s’ha situat entre les anomenades regions desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.
Aquests fons funcionen a través de l’acord la Comissió Europea amb l’Estat membre de manera que es financen un o més programes per un període de 7 anys. En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança les següents accions de Formació Professional:
Pel Programa Operatiu Plurirreigional d’Ocupació, Formació i Educació Regional, FSE CV201-2020:
– FPB BÀSICA. Per tant, la Formació Professional Bàsica que ofereix el centre (Informàtica d’Oficina) es troba cofinançat pel Fons Social Europeu
Per a saber més
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es
hhttp://www.empleo.gob.es/uafse/
www.hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos
FSEpos_val
A_CON

EL FONS SOCIAL EUROPEU I ESO

Els Fons Estructurals Europeu constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. El període de 2014-2020 és el quint període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s’ha situat entre les anomenades regions desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.
Aquests fons funcionen a través de l’acord la Comissió Europea amb l’Estat membre de manera que es financen un o més programes per un període de 7 anys. En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança els nous itineraris de tercer i quart d’ESO. En tercer d’ESO les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Acadèmiques i les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Aplicades i en quart, l’itinerari d’Ensenyances Aplicades i l’Itinerari d’Ensenyances Acadèmiques

Per a saber més
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm

A_CON

FSEpos_val

ACTE DE COMIAT DEL CURS 2014/2015

El passat dijous 11 de juny va tenir lloc a l’Espai Cultural de Pedreguer  l’acte de comiat del curs. Durant aquest acte es van lliurar les orles de l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. Fou un acte molt emotiu que compta amb el professorat i les famílies dels alumnes.

L’acte fou organitzat per la vicedirectora, Antònia Catalá i fou presentat per l’alumnat de primer de Batxillerat. L’alumnat realitzà els seus discursos de comiat ple d’humor. El professor Miguel Ángel Sardà, com a representant del professorat del 4t d’ESO va oferir un monòleg humorístic en què repassà irònicament els fets que han succeït aquest curs. Va tancar l’acte el director i tutor de 2n de Batxillerat, Cristòfol Bisquert que d’una manera més seriosa va plantejar de l’anàlisi del curs els reptes per al proper.

foto de família de l'alumnat de 2n de bat
foto de família de l’alumnat de 2n de bat
foto de família de l'alumnat de 4t eso A
foto de família de l’alumnat de 4t eso B
Foto de família de 4t eso B
Foto de família de 4t eso A