BEQUES MEC

(Per a Batxillerat, FPB i Cicle Formatiu)

Termini de presentació: fins l’1 d’octubre de 2018

La sol·licitud es presenta per mitjà de formulari on-line a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Pàgina web: www.mecd.gob.es

  • Becas, ayudas y subvenciones
  • Estudiantes
  • Becas y ayudas para estudiar
  • Bachillerato o Formación Profesional
  • Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios (niveles no universitarios), curso 2018-2019.

BANC DE LLIBRES 2018/19

ELS LLIBRES DEL CURS NOU S ́HAN D ́ARREPLEGAR DINS DE LES SEGÜENTS DADES I HORARI:

DIMECRES,DIJOUS I DIVENDRES
5, 6 i 7 DE SETEMBRE 2018
HORARI DE 10 A 1(MATÍ) I DE 5:30 A 7:30(VESPRADA)

RECORDEU QUE SÓN MARES, PARES i TUTORS LEGALS ELS RESPONSABLES D ́ARREPLEGAR ELS LLIBRES I DE SIGNAR LA SEUA ENTREGA.

Anunci del banc de llibres

El proper curs 2017/2018, el Banc de Llibres només suministrarà de forma gratuïta els llibres a les famílies que així ho han sol·licitat.
Per tant les famílies hauran d’encarregar-se de la compra dels quaderns de treball d’anglés/francés directament.

Banc de llibres curs 2017-18

Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho del 5 al 20 de juny de 2017, amb la sol·licitud electrònica que consta en la web: https://sede.gva.es la sol·licitud impresa es presentarà al centre on es trobe

matriculat l ́alumnat.

L ‘alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016/17 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant del banc de llibres 2017/18, ja que aquesta condició es manté si no es renuncia. En cas de renúncia es farà amb la sol·licitud habilitada. aquesta renúncia no eximirà de l ́obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

En qualsevol dels casos serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2016/17 en el centre on han estat matriculats.

Per a més informació tens el Web de Xarxa llibres

Calendari admissió 2017-2018

  http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

Calendari d’admissió ESO i BATXILLERAT Curs 2017/18

 

NIVELL

Presentació sol·licituds

Llistes Provisionals

Llistes Definitives

ESO

22/05-31/05

12/07

19/07

BATXILLERAT

22/05-31/05

12/07

19/07

 

Presentació del requisit acadèmic: 19/06 fins al 07/07

NIVELL

Presentació sol·licituds

Llistes Provisionals

Llistes Definitives

FP BÀSICA

25/05-06/06

20/06

26/06

CICLES

25/05-06/06

11/07

18/07

 

Presentació del requisit acadèmic: del 20/06 al 10/07

 Per a les sol·licituds d’admissió a Cicles o FP Bàsica es farà ús previ de l’assistent telemàtic disponible en http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado