Eleccións Consell Escolar: sorteig per a la constitució de la Junta Electoral.

La Direcció de l’IES Pedreguer

INFORMA

Que mitjançant la Resolució de 23 de setembre de 2019 de la Direcció General d’Innovació educativa i Ordenació es convoquen eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

És per això que fem públic l’anunci del sorteig per a la constitució de la Junta Electoral.

Aquest sorteig es farà en

ACTE PÚBLIC el dilluns 14 D’OCTUBRE a les 14:10h a la SECRETARIA DE L’IES PEDREGUER.

Pedreguer, a 4 d’octubre de 2019

Signat: JOSE MIGUEL MUT RONDA

Director de l’IES Pedreguer.

BEQUES MEC

(Per a Batxillerat, FPB i Cicle Formatiu)

Termini de presentació: fins l’1 d’octubre de 2019

La sol·licitud es presenta per mitjà de formulari on-line a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Pàgina web: www.mecd.gob.es

  • Becas, ayudas y subvenciones
  • Estudiantes
  • Becas y ayudas para estudiar
  • Bachillerato o Formación Profesional
  • Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios (niveles no universitarios), curso 2018-2019.

HORARI D’INCORPORACIÓ INICI DE CURS 2019-20

9:00h. 1ESO
10:00h. 2ESO
11:00h. 3ESO i 4ESO
12:00h. BAT, FPB i CFGM

• L’alumnat de 1ESO haurà d’esperar a l’entrada del centre fins que se’ls indique que entren a la sala d’usos múltiples. Després se’ls cridarà nominalment per grups i aniran acompanyats pel tutor/a a l’aula designada.
• La resta d’alumnes d’ESO, BAT, 2n FPB i 2n CFGM hauran d’acudir a l’hora indicada a l’aula de tutoria que s’especificarà a les llistes de grups que es penjaran a l’entrada del centre.
• L’alumnat de 1r FPBi 1r CFGM haurà d’acudir a la sala d’usos múltiples a l’hora indicada i acudiran després a l’aula acompanyats pel tutor/a.