BANC DE LLIBRES 2019/20

TOT L ́ ALUMNAT QUE EL CURS 2018/19 VA FORMAR PART DEL BANC DE LLIBRES, HA DE TORNAR-LOS ELS DIES SEGÜENTS:

  • DIMARTS 18 I DIMECRES 19 DE JUNY
  • DIMECRES 3 I DIJOUS 4 DE JULIOL
  •  HORARI: 5:30 A 7:30

 

RECORDEU QUE ELS LLIBRES S ́HAN DE LLIURAR EN BON ESTAT DE CONSERVACIÓ I AMB TOTS ELS VOLUMS CORRESPONENTS. EN
CAS CONTRARI L ́ALUMNAT I LES SEUES FAMÍLIES TENEN LA RESPONSABILITAT DE COMPRAR-LOS PER A TORNAR-LOS AL BANC DE LLIBRES.