BANC DE LLIBRES 2019/20

ELS LLIBRES DEL CURS NOU S ́HAN D ́ARREPLEGAR DINS DE LES SEGÜENTS DADES I HORARI:

DIJOUS I DIVENDRES 5 i 6 DE SETEMBRE 2019
HORARI DE 11 A 1(MATÍ) I DE 5:30 A 7:30(VESPRADA)

RECORDEU: que són mares, pares i tutors legals els responsables d’arreplegar els llibres i signar la seua entrega.