PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC D’IDIOMES

Del 10 de novembre al 11 de desembre de 2020 estarà oberta la matrícula per fer la prova homologada per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic A2 d’anglès i francès.

L’imprès de sol·licitud de matrícula s’haurà de recollir i presentar a la secretaria del centre, o imprimir-lo directament des d’aquesta pàgina.

imprès sol·licitud

Aquesta prova la podran realitzar aquells/es alumnes de l’IES Pedreguer que tinguen complits 16 anys a 31 de desembre de 2021.

Les dates de realització de les proves homologades seran les següents:

  • Anglès el 8 de febrer.
  • Francès el 25 de febrer.

MOBILITAT PROGRAMES ERASMUS+ ALUMNAT CICLES FORMATIUS 2020/21

STEPV-2.jpeg-1

Els alumnes de segon curs del CFGM Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència de l’IES Pedreguer per al curs 2020-2021 tindran l’oportunitat de participar en el programa ERASMUS+ amb títol “BUSINESS AND INCLUSIVE TRAINING, OUR FUTURE OF VET IN EUROPE” 2020-1-ESO1-KA102-080385. Aquest projecte es gestionat per STEPV Intersindical Valenciana per als estudiants de cicles formatius de diversos instituts de la Comunitat Valenciana.

És una bona oportunitat que permetrà a 3 dels nostres alumnes realitzar la Formació en Centres de Treball (FCTs) parcial o totalment en empreses de l’estranger. Les recompenses de realitzar aquesta mobilitat són nombroses. Entre elles figuren el coneixement actiu de llengües estrangeres, un contacte directe amb la cultura del país estranger i una major confiança en un mateix, sense oblidar la gent nova i amics que es faran. Professionalment també representarà avantatges, ja que cada vegada són més les empreses que valoren i busquen la major formació i qualificació internacional.