BANC LLIBRES CURS 2018/19

Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de Llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol.licitar-ho del 13 de juny al 19 de juliol de 2018, en la pàgina web de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Sport i en la seu electrònica de la generalit https://sede.gva.es .la sol.licitud impresa es presentarà al centre on es trobe matriculat l´alumnat.

L´alumnat participant en el programa de Banc de Llibres durant el curs 2017/18 no haurà de presentar cap sol.licitud per a ser participant en el banc de llibres 2018/19, ja que aquesta condició es manté si no es renuncia. Cas de renúncia es farà amb la sol.licitud habilitada. Aquesta renúncia no eximirà de l´obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

En qualsevol dels casos serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2017/18 en el centre on han estat matriculats.

SOLICITUD TELEMÁTICA