PRÀCTICA DE DETERMINACIÓ DEL GRUP SANGUINI

L’alumnat del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, des del mòdul d’Atenció Sanitària, va realitzar la pràctica de determinació del grup sanguini. Una pràctica molt senzilla a la par d’interessant, doncs a l’alumnat, amb l’experiència, els és més fàcil entendre el sistema ABO i Rh.

Eleccións Consell Escolar: sorteig per a la constitució de la Junta Electoral.

La Direcció de l’IES Pedreguer

INFORMA

Que mitjançant la Resolució de 23 de setembre de 2019 de la Direcció General d’Innovació educativa i Ordenació es convoquen eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

És per això que fem públic l’anunci del sorteig per a la constitució de la Junta Electoral.

Aquest sorteig es farà en

ACTE PÚBLIC el dilluns 14 D’OCTUBRE a les 14:10h a la SECRETARIA DE L’IES PEDREGUER.

Pedreguer, a 4 d’octubre de 2019

Signat: JOSE MIGUEL MUT RONDA

Director de l’IES Pedreguer.

BEQUES MEC

(Per a Batxillerat, FPB i Cicle Formatiu)

Termini de presentació: fins l’1 d’octubre de 2019

La sol·licitud es presenta per mitjà de formulari on-line a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Pàgina web: www.mecd.gob.es

  • Becas, ayudas y subvenciones
  • Estudiantes
  • Becas y ayudas para estudiar
  • Bachillerato o Formación Profesional
  • Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios (niveles no universitarios), curso 2018-2019.